Odborný servis chladících strojů a klimatizace

Pravidelné prohlídky jsou zárukou dlouhodobého a bezproblémového chodu klimatizačního zařízení, které předchází závadám a snižování účinnosti celého systému. Při nezajištění prohlídek a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru. Cena za preventivní prohlídku je minimální oproti způsobené škodě. Provozovatel je povinen udržovat chladící a klimatizační zařízení z hlediska energetické náročnosti co nejoptimalizovaněji, což je i vzájmu vlastníka.

Více informací

Revize úniku chladiva

Dle ustanovení zákona č. 483/2008Sb je provozovatel klimatizačních systémů s náplní F-plynů, resp. regulovaných látek, povinen zajistit kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky (nesouvisí s údržbou a servisem zařízení) a to u aplikací obsahujících nejméně 5t CO2 eq. F-plynů nebo 3kg RL. O kontrolách je provozovatel povinen vést příslušné zápisy.

Více informací

Oleje - Test kyselosti oleje

Maziva pro chladící stroje jsou velmi odlišné od dalších průmyslových maziv pokud jde o požadované vlastnosti a hlediska výběru maziva. Většinou jsou v kompresorech používány po velmi dlouhou dobu bez výměny nebo doplnění oleje. Z toho důvodu na životnosti maziva závisí i životnost chodu celé soustavy.

Více informací

Energetický audit - Kontrola účinnosti klimatizačních systémů

Kontroly účinnosti klimatizace jsou jedním z požadavků pro vlastníka a provozovatele objektů, které vycházejí ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energii, konkrétně z jeho novely č. 177/2006 Sb. Na tento zákon navazuje prováděcí vyhláška č. 193/2013 Sb., ve které jsou specifikovány podrobnosti samotné kontroly. Tyto dva dokumenty představují základní podklady pro provádění kontrol klimatizačních systémů.

Více informací

Zákonná revize tlakových nádob u chladících zařízení a pojistné ventily

Při revizích tlakových nádob chladicích, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, musí být kladen důraz na požadavky a předpisy pro tlakové nádoby s předpisy a požadavky na chladicí zařízení a ochranu životního prostředí, které si v některých případech odporují. Jeden právní předpis něco požaduje a druhý to striktně zakazuje.

Více informací

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."