Servis klimatizace a chladících zařízení

Co je pro Vás důležité

 • optimalizovaný provoz zařízení
 • nízké náklady na údržbu
 • shoda s místními technickými normami a předpisy o ochraně životního prostředí
 • snížení spotřeby energie
 • stálá výkonnost bez potíží nebo starostí
 • vyloučení provozních ztrát

Proč servis klimatizace?

venkovní jednotka klimatizace Díky pravidelnému servisu Vaší klimatizace předejdete častým závadám, zvýšíte životnost klimatizačního zařízení a zajistíte jeho bezproblémový chod. Správně udržovaná a servisovaná klimatizace, také neztrácí na chladícím výkonu – své účinnosti. Vaše investice do servisu klimatizace se Vám mnohokrát vrátí, jelikož ušetříte za případné opravy, které bývají velice nákladné.

  Doporučená četnost provádění servisních kontrol

 • 1x ročně v případě že je klimatizace provozována pouze sezonně (chlazení léto)
 • 2x ročně v případě že je klimatizace provozována celoročně (chlazení léto, zima)
 • 3x – 4x ročně v případě klimatizování technologických zařízení a v náročných provozech (serverovny, telekomunikační sály, provozy IT a další)

Co servis klimatizace obsahuje

chladící zařízení Preventivní kontrola klimatizací zahrnuje základní vyčištění všech filtrů, vyčištění výměníků, případně jejich desinfekci a čištění kondenzátorů u venkovních jednotek. Dále je provedena kontrola elektro-částí, kontrola komponentů a chladivových okruhů, měření provozních tlaků a teplot, uchycení jednotek. Klimatizace je vždy plně odzkoušena a je provedena kontrola nastavení parametrů. V případě silně znečištěných či neservisovaných klimatizačních jednotek je zapotřebí provést čištění kondenzátorů tlakovou vodou a speciálními čistícími prostředky. Tento úkon není v ceně standardního servisu, je za příplatek.

U klimatizací (multi splity, dlouhá dráha rozvodů chladiva, chladící zdroje) s obsahem nejméně 3kg chladiva je zapotřebí provést i revizi těsnosti chladicích okruhů dle vyhlášky 279/2009. Revize úniku chladiva není v ceně servisu.

Vlastní údržba klimatizace uživatelem

Mimo odborný servis je vhodné, aby uživatel prováděl základní údržbu.

  vnitřní jednotka klimatizace

  Vnitřní jednotka

 • vizuální kontrola klimatizace, čištění plastových krytů
 • čištění filtru cca 1x měsíčně dle prašnosti – v méně prašných prostorech stačí cca 1x za 3 měsíce
 • zkouška funkčnosti všech parametrů

  Venkovní jednotka

 • kontrola a případné čištění kondenzátoru – dle zanesení. Je zapotřebí zajistit dostatečný průchod vzduchu. Uživatel odstraní vetší nečistoty (listí, chuchvalce prachu atd.)

Běžné závady na klimatizacích a jejich odstranění

Mastná klimatizace

Pokud jsou na klimatizaci mastné místa,tak se z největší pravděpodobnosti jedná o únik chladiva. Mastnota se objevuje, protože v chladivu je obsažen i olej, který vytváří charakteristická mastná místa. Nejčastější místa prosaku mastnoty jsou v oblastech šroubovaných spojů, většinou dojde k uvolnění převlečné matky, nebo k jejímu prasknutí. V takovém případě bezodkladně volejte odborný servis. Zanedbaným servisem vzrůstá tlak chladiva a může dojít k prasknutí potrubí, či omponentů v jeho nejslabších místech (např. na kondenzátoru). Opravy jsou pak příliš drahé a někdy je výhodnější výměna celého zařízení.

Klimatizace, nechladí ani netopí

  Nejčastější příčiny:

 • nastavení režimu na chlazení (COOL nebo znak vločky) nebo na topení (HEAT nebo znak sluníčka)
 • snížit žádanou teplotu než je teplota prostoru (u topení zvýšit). Sepnutí kompresoru trvá většinou 3-5 minut.

Pokud stále vnitřní jednotka nechladí, resp. netopí volejte odborný servis (může být málo chladiva v okruhu, závada v řízení nebo na některém komponentu).

Zápach z vnitřní jednotky

  Nejčastější příčiny:

 • zanesený vzduchový filtr (vyčistit, případně propláchnout)
 • plísně a bakterie ve výparníku vzniklé vlhkostí a průchodem vzduchu. (provést desinfekci speciálními roztoky)
 • zapáchající odpad kondenzátu. (chybí sifón, nebo je vyschlý. Provést proplach)

Zvýšená hlučnost vnitřní jednotky

  Nejčastější příčiny:

 • znečištěný ventilátor nebo cizí těleso
 • námraza na výparníku zasahující do ventilátoru
 • nerovné usazení jednotky

Zařízení shazuje jištění

  Nejčastější příčiny:

 • nevhodně zvolené jištění (charakteristika C, D)
 • dochází k přetížení (volat odborný servis). Může být závada na kompresoru (výpadky velmi rychlé po špuštění) nebo na ventilátoru

Klimatizace teče

  Nejčastější příčiny:

 • závada na čerpadle kondenzátu nebo ucpání odtoku samospádu
 • šikmá montáž jednotky
 • zanesené vzduchové filtry

Námraza na zařízení

Vnitřní jednotka - nejčastěji způsobeno špinavými filtry, které brání dostatečnému průchodu vzduchu přes výparník. Dále může byt namrzání klimatizace způsobeno nedostatkem chladiva (nízký vypařovací tlak, může dojít k poškození kompresoru klimatizace), nebo netočící se ventilátor, případně provozovaní klimatizace na chlazení při nízkých venkovních teplotách bez regulace ventilátoru venkovní jednotky.

Venkovní jednotka - viz výše a dále při přicpání expanzního ventilu, či filtrdehydrátoru. Dále pak při provozování v režimu topení při nízkých venkovních teplotách. V takovém případě mají jednotky režim odtávání dle provozních podmínek nebo dle času. Nikdy by však na kondenzátoru neměla být kompletní námraza.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."