Kontrola klimatizačních systémů
Vyhláška MPO 193/2013 Sb.

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů upřesňuje předchozí vyhlášku MPO č. 277/2007 Sb o kontrole klimatizačních systémů zařízení o jmenovitém výkonu větším než 12kW chladícího výkonu. Evropský předpis - Nařízení 2010/31/ES Energetická náročnost budov Jedná se o vyhlášku, která navazuje na výše uvedený evropský předpis a metodicky upravuje předchozí vyhlášku č. 277/2007 Sb. a navrhuje jak provádět kontrolu klimatizačních zařízení jako případný podklad pro energetický audit budovy. Vyhláška předepisuje oblasti, které je nutné kontrolovat a zároveň předepisuje formulář, který je nutné vyplnit.

    Kontrolované oblasti jsou následující:

  • hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému
  • vizuální prohlídka a kontrola provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému
  • hodnocení údržby klimatizačního systému
  • hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy
  • hodnocení účinnosti klimatizačního systému
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému

Četnost prováděných kontrol

Chl. výkonPrvní kontrolaDalší kontrolaBez monitoringu
12-100kW10 let10 let10 let
Nad 100kW4 roky10 let4 roky

Servisní mechanici mohou jako podklad pro energetické posouzení klimatizačního systému vyplnit klasický servisní list, kde popíší stav zařízení a do revizního protokolu klimatizačního zařízení ( skl. č. 382.7699) se vyplní naměřené hodnoty. Oba dokumenty slouží jako podklad pro osobu, provádějící kontrolu klimatizačního zařízení, nebo energetický audit budov. Vyhláška vstupuje v platnost dnem 01.08.2013

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."