Revize el. spotřebičů a ručního nářadí
dle ČSN 33 1600 ed.2

Co je pro Vás důležité

  • dodržování platných právních předpisů
  • bezpečnost, bez ohrožení na životech, zdraví a majetku
  • prevence rizik spojených s provozem
  • zjištění aktuálního stavu spotřebiče
  • přehledná evidence elektrospotřebičů

Revize elektrických spotřebičů a nářadí musí být prováděna dle ČSN 33 1600 ed.2. Perioda revizí nepřipevněných spotřebičů a nářadí je stanovena tabulkou 1 ČSN 33 1600 ed.2 v intervalu 3 měsíce až 2 roky v závislosti na způsobu využití a třídě ochrany spotřebiče (nářadí). Revize připevněných spotřebičů je prováděna společně s elektroinstalací s periodou dle instalace, ze které je spotřebič napájen.

Revizní technik provede prohlídku, kontrolní měření a přezkoušení celkového stavu spotřebiče a vystaví revizní zprávu.

Lhůty revizí a kontrol

SkupinaSpotřebiče držené v rucePřenosné spotřebiče
KontrolaRevizeKontrolaRevize
A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství atd.)
Před použitímTřídy I1 x za 3 měsícePřed použitím1 x za 6 měsíců
Třídy II a III1 x za 6 měsíců
C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech
Před použitímTřídy I1 x za 6 měsícůPřed použitím1 x za 24 měsíců
Třídy II a III1 x za 12 měsíců
D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.)
Před použitímTřídy I, II a III1 x za 12 měsícůPřed použitím1 x za 24 měsíců
E
spotřebiče používané při administrativní činnosti
Před použitímTřídy I, II a III1 x za 12 měsícůPřed použitím1 x za 24 měsíců

Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce.

Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."