Revize tlakových nádob

Provádíme kompletní výchozí a provozní revize tlakových zařízení, vnitřní revize a tlakové zkoušky, odborné prohlídky kotelen, kvalifikované měření síly stěn materiálu ultrazvukovým tloušťkoměrem. Dále provádíme vypracování místních provozních předpisů kotelen a školící činnost pro obsluhu kotelen a tlakových zařízení. Veškeré termíny revizí hlídáme a včas zajistíme provedení revize vašeho zařízení.

Oblast působení: Praha, Čechy, Morava

Více informací

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."