Revize, kontroly, prohlídky plynových zařízení

Provádíme kompletní výchozí a provozní revize plynových zařízení, tlakové zkoušky, odborné prohlídky kotelen, kontroly úniku plynů. Dále provádíme vypracování místních provozních předpisů kotelen a školící činnost pro obsluhu kotelen a plynových zařízení. Veškeré termíny revizí hlídáme a včas zajistíme provedení revize vašeho zařízení.

Oblast působení: Praha, Čechy, Morava

Více informací

Revize, kontroly a odborné prohlídky kotelen

Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. je kotelnou: „Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.“ Příloha č. 12 odst. 12.1 Nařízení vlády č.101/2005 Sb. uvádí: „Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 st. C, se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW, popřípadě další provozně související zařízení. Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí být zřízena v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.“

Více informací

stránky se připravují

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."