Projekce elektrických rozvodů a zařízení

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení v oblasti elektrických sítí a instalací. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení. Zaměřujeme se na projekci a zakreslení skutečných stavů silnoproudých a slaboproudých zařízeních pro občanskou výstavbu, průmysl, FVE, rodinné a bytové domy. Zpracováváme projektovou dokumentaci ve všech stupních, dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Digitalizujeme papírové podklady

Referenční projekty – elektroinstalace

  • BP Smíchov, Praha - kompletní elektroinstalace, skutečné provedení
  • Engel Invest, Praha - kompletní elektroinstalace, DSPS, půdorysné umístění, značení vývodů
  • Pro.Med.CS - výroba, administrativní část - DSPS, půdorysy, značení, rekonstrukce instalace
  • Valentýnka, budova FIVE, Smíchov - aktualizace DSPS, značení
  • Více informací nebo objednávka

    "Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."