Mazání chladících a klimatizačních strojů

Co je pro Vás důležité

 • bezporuchovost chladícího cyklu
 • včasné zjištění neshody kyselosti oleje
 • ochrana komponentů před destrukcí
 • provádíme test kyselosti oleje
 • provádíme výměnu oleje
 • zajistíme ekologickou likvidaci

Kdo maže, ten jede

Oleje jsou v chladících a klimatizačních systémech nezbytné pro zabránění kontaktu mezi vzájemně se pohybujícími částmi a v závislosti na typu kompresoru je také nutno odvádět teplo z horkých částí a zajišťovat utěsnění vysokotlaké části kompresoru, případně ventilů. Důležité jsou fyzikální (viskozita, kyselost) a chemické (oxidační, teplotní a hydrolytická stabilita) vlastnosti oleje.

  Doporučená četnost výměny oleje

 • dle doporučení výrobce (obvykle 2-4 roky)
 • po naběhaných cca 4 tisíce hodin
 • při kyselosti oleje nebo jiného znehodnocení

Kyselost oleje

Celkové kyselostní číslo je ukazatelem kyselosti sloučenin v oleji. Ta je převážně produkována samotným olejem a dalšími organickými materiály, oxidačním a teplotním rozkladem, chemickou degradací a hydrolytickým rozrušováním. Kyselost rovněž zvyšují kyselé nečistoty. V současných systémech s chladivy vznikají jak silné tak slabé kyseliny. Silné kyseliny jako kyselina mravenčí a octová z oxidace éterických chladiv a slabé kyseliny, jako mastné kyseliny z hydrolytické reakce esteru. Reaktivita těchto organických kyselin je různá. Většinou však dochází k nenávratnému poškození kompresoru.

  Doporučená četnost testu kyselosti oleje

 • 1x za 2 roky v případě že je klimatizace provozována pouze sezonně (chlazení léto)
 • 1x ročně v případě že je klimatizace provozována celoročně (chlazení léto, zima)
 • nebo v závislosti na výsledku posledního testu

Olej v chladícím cyklu

Ve výfukovém potrubí olej rozpouští malé množství chladiva při vysoké teplotě a tlaku. Po ochlazení v kondenzátoru chladivo přechází do kapalného stavu. Poměr mezi olejem a chladivem se zde drasticky mění. Až dosáhne koncentrace oleje v chladivu hodnoty menší než 1%, tak se dříve nemísitelný olej stane mísitelným s chladivem. Ve vstupním ventilu a v potrubí za kondenzátorem teplota chladiva vzrůstá a nerozpustné usazeniny se do něj vysrážejí. Při vypařovacím procesu ve výparníku se poměr olej/chladivo mění znovu. A začnou se objevovat fázově oddělené části. Po přehřátí se olej vrací zpět do kompresoru bez ještě zcela oddělených fází. Kompletní fázové oddělení nastane až v kompresoru kdy je olej ochlazen.

Při výpuštění chladiva z kompresoru je malé množství oleje vypuštěno spolu s chladivem.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."