O nás, naše hodnoty a cíle

Věříme, že budeme úspěšní, pokud naši zákazníci jsou spokojeni.

Na jakoukoliv práci, na jakoukoliv službu si můžete zajistit ty nejlepší lidi. Zkušenosti a přehled jsou naši devizí. Budujeme naši firmu v této víře.

Jsme profesionálové a to pro nás znamená, že vždy :

 • Stavíme klienta na první místo - To znamená, že dodáváme větší hodnotu, než se očekává.
 • Chováme se jako profesionálové - Repektujeme zákazníka a jeho přání. Spolehlivost a dokonale odvedené služby
 • Důvěrné informace klienta jsou posvátnost - Nikdy nepředáváme citlivé informace. Zaměřujeme se na to, aby naši klienti spokojeni.
 • Doporučíme nejefektivnější postupy - Chceme ušetřit klientovi finance. Nastavíme ideální plán revizí a servisů.

Fakta o společnosti iNEPRO revize s.r.o.

 • společnost založena techniky s oprávněním v různých technických oborech v polovině roku 2014
 • specializace na technická zařízení budov v oblasti elektro, plyn, TNS, PBZ, VZT, klimatizace ....
 • společnost je pojištěná za odpovědnost proti způsobeným škodám ve výši 5mil Kč

Čestné prohlášení

Ke dnešnímu dni prohlašujeme, že společnost iNEPRO revize s.r.o., sídlem Nedrahovice 39, 264 01, IČ: 03202283 ani statutární orgány této korporace • nebyli pravomocně odsouzeni (dle § 53 odst.1 písm. a) a b)), viz výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
 • není na jejich majetku prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči nim není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
 • není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f),
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 53 odst. 1 písm. g),
 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. h),
 • nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni či jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i),
 • není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§53 odst. 1 písm. j.)

Toto čestné prohlášení podáváme v souvislosti se soutěžemi dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a požadavky zadavatelů výběrových řízení.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."