Filtrace přívodního vzduchu ve VZT

Co je pro Vás důležité

 • hygienický a čistý vzduch
 • snížení zněčištění vzduchotehnického zařízení a vzduchovodů

Účelem je snížit koncentraci znečišťujících látek v přiváděném vzduchu pod limitní hodnoty, které jsou dány hygienickými požadavky. Vzduchotechnika slouží k přívodu čerstvého vzduchu do vnitřních prostorů budov a k odvodu vzduchu znehodnoceného a nežádoucího tepla.

  Třídění filtrů pro běžné větrání dle ČSN EN 779

 • hrubý (G1 - G4)
 • jemný (F5 - F9)

  Třídění vysoceúčinných filtrů dle ČSN EN 1822-1

 • HEPA (H10 - H14)
 • ULPA (U15 - U17)

  Dle konstrukce je dělíme na

 • rámečkové
 • kapsové
 • kazetové

Ostatní filtrace

Elektrofiltry - Pro odlučování tuhých i kapalných částic. Taky se používají jako cirkulační ve větraných prostorách.

Sorpční filtry - Pro odlučování plynných částic, par a pachů (filtrace s aktivním uhlím). Taky se používají jako cirkulační ve větraných prostorách.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."