Povinnosti provozovatelů zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o F-plynech, nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 o kontrole těsnosti chladících, klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech a zákona č. 73/2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech je provozovatel povinen:

  • zajistit výchozí a pravidelné revize úniku chladiva, dle množství a zároveň s nejméně 3kg (od 1.1.2015 ekvivalent 5 tun CO) obsahu chladiva v okruhu (min. 1x za 12 měsíců) a vést Evidenční knihu zařízení pro každý uzavřený chladivový okruh zvlášť.
  • instalovat detekci úniku u zařízení s obsahem nejméně 300kg (od 1.1.2015 ekvivalent 500t CO) a tu 1x ročně kontrolovat,
  • vést a uchovávat (min. 5let) Evidenční knihu zařízení (pro každý uzavřený chladivový okruh zvlášť),
  • zajistit, aby osoba, provádějící kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání, instalaci, údržbu a servis, měla potřebný certifikát dle (ES) 303/2008,
  • při podezření na únik, zajistit odbornou opravu u regulovaných látek (RL) do 14 dnů, u F-plynů co nejdříve, vč. následné revize do 1 měsíce po opravě, nebo odstavení a odsátí chladiva z okruhu,
  • zajistit, aby při odstavení zařízení z provozu bylo chladivo odsáto a ekologicky zlikvidováno certifikovanou osobou,
  • zajistit povinnou kontrolu účinnosti klimatizačních systémů s výkonem nad 12kW dle vyhlášky 193/2013.
  • zajistit povinnou revizi tlakových nádob (1x za 2 roky) v chladících a klimatizačních zařízeních.
  • zajistit povinnou výměnu pojistných ventilů (1x za 2 roky) v chladících a klimatizačních zařízeních.
  • od 1.1.2015 je zákaz oprav a servisních zásahů na zařízeních s obsahem RL. Zařízení se nadále smí používat do prvního zásahu do okruhu. Pak je nutné chladivo nahradit náhradním chladivem nebo zařízení vyřadit zprovozu a ekologicky zlikvidovat.
Povinnosti provozovatele VTZ

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A ZAJÍMAVOSTI

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014
Drop-in, Retrofit – náhrady chladiva
Evidenční knihy chladících a klimatizačních zařízení

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."