Revize elektro, PBZ
Revize elektro-spotřebiče
Revize plyn, TNS
Klimatizace, chlazení, VZT

773 275 956

720 732 189

732 823 556

737 509 190

Plynové zařízení a TNS

REVIZE a kontroly plynových zařízení, rozvodů a spotřebičů. Odborné prohlídky kotelen.
REVIZE tlakových nádob, spalinových cest, měření emisí

Chlazení, klimatizace a VZT

REVIZE a SERVIS chladících zařízení, klimatizací a vzduchotechniky.

Požárně bezp. zařízení

REVIZE a opravy nouzového osvětlení, protipožárních klapek a ucpávek

iNEPRO revize s.r.o. - Revize elektro a elektrospotřebičů, plynových zařízení, spalinových cest,
požárně bezpečnostních zařízení, chladících zařízení a klimatizací, termovize, emise

 • Revize instalací
 • Revize elektrospotřebičů
 • Revize hromosvodů
 • Revize strojů
 • Termovizní měření
 • Revize plynových zařízení
 • Revize TNS
 • Měření emisí
 • Revize spalinových cest
 • Kontrola kotlů
 • Revize úniku chladiva
 • Servis chlazení a klimatizace
 • Analýza kyselosti olejů
 • Audit klimatizačních systémů
 • Servis vzduchotechniky
 • Kontroly nouzového osvětlení
 • Kontroly EPS, UPS
 • Kontroly požárního odvětrání
 • Kontroly PPK, PPU, PSUM
 • Kontroly protipožárních dveří

Revize, Kontroly, Servis, Údržba

aneb proč je to důležité

U veškerých technických zařízení si přejeme, aby bezporuchově a zejména bezpečně pracovala po celou dobu své životnosti. Proto je provozovatel povinen provádět revize, kontroly, odborné prohlídky, pravidelný servis a údržbu zajišťující jejich bezpečnost. Je třeba připomenout, že účelem revize či kontroly, ani oprávněním revizního technika není zasahovat do činnosti technického zařízení, ale podat provozovateli zařízení srozumitelnou informaci o jeho stavu a doporučit mu kroky k odstranění závad a zlepšení stavu především z hlediska bezpečnosti osob a majetku. Minimální standardy kontrol a revizí pak stanovují právní předpisy a normy.

Legislativa

VTZ - Vyhrazená technická zařízení

které to jsou a co se musí

Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení, která při svém provozu představují zvýšenou míru rizika úrazu nebo škody na majetku pro své okolí. Jedná se o elektrická, plynová, tlaková a zdvihací zařízení. VTZ určují vyhlášky ČÚBP 18/1978 Sb, ,19/1978 Sb., 20/1978 Sb. a 21/1978 Sb. a na těchto technických zařízeních musí být v pravidelných intervalech prováděny kontroly a revize. Vedle VTZ jsou ještě technická zařízení, která musí být pravidelně prohlížena kvalifikovanými a odborně způsobilými osobami, jako jsou např. chladící a klimatizační zařízení, elektrické přístroje a nářadí, spalinové cesty a další.

Povinnosti provozovatele VTZ

Slovem o nás

zkušenost a odbornost

1Spolupracujeme napříč soukromým i veřejným sektorem. Naše odbornost, znalosti a zkušenosti nám umožňují odvádět svou činnost na vysoké úrovni. K našim zákazníkům přistupujeme s profesionalitou a jsme připraveni své schopnosti prokázat.

Co Vám nabízíme?

služby bez závazků

2 Společnost iNEPRO revize s.r.o. se profiluje jako tým revizních a servisních techniků zaměřený na zákonné revize a servis technických zařízení, školíme dle vyhlášek, tvoříme provozní dokumentaci, zajišťujeme dodávku, vč. montáže a demontáže.

A co navíc?

naše přidaná hodnota

3Provedeme nebo zajistíme další specializované služby jako je termovize, měření osvětlení, kontroly čidel. Máme rychlou reakční dobu a to i o víkendu nebo třeba v noci. Přizpůsobíme se nárokům klienta a efektivně naplníme jeho požadavky.

Prvotřídní služby

 • Plná podpora

  24/7 na emailu. Telefonické nebo osobní konzultace. Působnost Praha, Čechy i Morava.

  Správa

  Efektivní a ekonomický harmonogram revizí a servisů, nastavení a dodržování plánu

  Školení

  Vystavujeme osvědčení z vyhl. 50/78. Příprava na zkoušky u TIČR.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."