Školení z vyhlášky č. 50/78

Co je pro Vás důležité

 • seznámená, či poučená musí být i obsluha el. zařízení
 • platnost je na 3 roky (od §5)

Dle vyhlášky č. 50 z roku 1978 musí být každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení, s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Platnost osvědčení pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

  Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb.,bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o vzdělání v oblasti elektro, neplatí pro §3,§4
 • Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb., neplatí pro §5
 • Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.
 • Potvrzení od doktora - práce na el. zařízení

  Pro u skupiny u Vás nebo jednotlivce v Praze dle vyhl. 50/78:

 • Školení dle §4
 • Školení a přezkoušení dle §5 a §6
 • Školení a přezkoušení dle §6 + §7
 • Školení a přezkoušení dle §6 + §8

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

  §4 - Pracovník poučený (jediné možné pro osoby, které nemají odborné vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR):

  Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny.

  Mohou:

 • samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od živé části pod napětím
 • pracovat na vypnutých zařízeních VN, VVN s dohledem
 • Nesmějí pracovat pod napětím.

  §5- Pracovník znalý (zde a pro všechny další je podmínkou ukončené odborné vzdělání v oboru elektro a být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce)

  Mohou:

 • samostatně obsluhovat el. zařízení
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím
 • pracovat v prostorách zvlášť nebezpečných pod dozorem
 • pracovat na zař. VN, VVN bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem
 • pracovat na zař. VN, VVN pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce

  §6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost) s dobou praxe min. 1 rok:

  Mohou:

 • vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných

  §7 Pracovník pro řízení činnosti, s praxí SO, ÚSO 1 rok, vyučen 2 roky

  §8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, s praxí SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky

  §9 Pracovník pro provádění revizí, zkouška na TIČR za 1x 5 let

  §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování

  §11 Kvalifikace ve zvláštních případech (asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé)

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."